Amsterdam City Rights is een initatief van Ahmed, Abdi, Peter, Zenaye, Annette, Savannah, Yusuf, Zabida en vele anderen. Mensen zonder en met papieren die willen bijdragen aan een inclusieve stad, waar we elkaar kennen, met elkaar in gesprek gaan en samen afspreken hoe we met elkaar omgaan.

Wij onderschrijven de ‘Fearless City’ movement, steden waarin bewoners (zonder of met papieren) opkomen voor de rechten van (ongedocumenteerde) vluchtelingen en nieuwkomers. Waar nieuwe solidaire verbindingen ontstaan die los staan van het ‘Nation State’ gedachtegoed. Waar je status, het wel of niet hebben van de juiste papieren van ondergeschikt belang is.

Amsterdam City Rights signaleert, handelt en ontwikkelt innovatieve projecten die bijdragen aan de inclusieve stad. Samen met netwerken in andere steden in Nederland werken we toe naar een landelijke belangenbehartigersorganisatie voor en door ongedocumenteerden. Geef het woord aan ongedocumenteerden zelf, op lokaal en nationaal niveau.

Voor contact:
mail@amsterdamcityrights.org
Facebook: @amstedamcityrights

We zijn zeer actief op Facebook, website wordt niet wekelijks bijgehouden.

Amsterdam City Rights is een initiatief van de cliƫntenraden van de BBB Walborg en Schuitenhuis, wordt gedragen door IMWU Amsterdam, Wij Zijn Hier leden en Wereldhuis Amsterdam members. Ontstaan vanuit een samenwerking met LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt).