Contact

mail@amsterdamcityrights.org
Facebook: @amstedamcityrights

Wij zijn Ahmed, Abdi, Peter, Zenaye, Hidaya, Annette, Savannah, Yusuf, Zabida en vele anderen. Wij zijn de oprichters en willen bijdragen aan een inclusieve stad, waar we elkaar kennen, met elkaar in gesprek gaan en samen afspreken hoe we met elkaar omgaan.

Amsterdam City Rights is opgericht in februari 2018 door leden van de cliëntenraden van de BBB Walborg en Schuitenhuis, IMWU Amsterdam, Wij Zijn Hier en betrokkenen bij Wereldhuis Amsterdam en Here to Support. ACR is de ‘wat politiek actievere  satellietorganisatie’ van Wereldhuis Amsterdam, en is ook ontstaan vanuit een samenwerking met LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt),  als Basic Rights Team Amsterdam.

We hebben een kantoor in Boost, Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam, maar ons team is actief op verschillende plekken. Eens per week vergaderen we. Tijdens de Amsterdam City Rights Market, die iedere laatste zaterdag van de maand in de van Ostadestraat 233 plaatsvindt, nemen we de laatste stand van de stad door.

Wij onderschrijven de ‘Fearless City’ movement, steden waarin bewoners (zonder of met papieren) opkomen voor de rechten van (ongedocumenteerde) vluchtelingen en nieuwkomers. Waar nieuwe solidaire verbindingen ontstaan die los staan van het ‘Nation State’ gedachtegoed. Waar je status, het wel of niet hebben van de juiste papieren van ondergeschikt belang is.

Amsterdam City Rights signaleert, handelt en ontwikkelt innovatieve projecten die bijdragen aan de inclusieve stad. Samen met netwerken in andere steden in Nederland en Europa werken we toe naar een sterke belangenbehartigingsorganisatie – een Union – door, met en voor ongedocumenteerden. Geef het woord aan ongedocumenteerden zelf, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

We zijn zeer actief op Facebook, website wordt niet wekelijks bijgehouden.