Overdag op straat

Zomer 2018. Het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie was de eerste twee weken van augustus dicht. Amsterdam City Rights hoort dat sommige mensen het zwaar vinden om zestien dagen overdag op straat te moeten zwerven. Ze voelen zich onveilig, dus nam ons team de dagopvang tijdelijk over en zet een tent op in de tuin van de Protestantse Diaconie! Lees de Wereld Tent aankondiging na [pdf] / link naar het Facebook event.

De tweede week hebben we de tuin van de Protestantse Diaconie achter ons gelaten. Want water en w.c.’s waren de enige voorzieningen die in de tuin aan ongedocumenteerden geboden mochten worden. Er was geen overleg mogelijk met de Diaconie; een rechtstreeks gesprek met ongedocumenteerden was niet mogelijk; dus besloten we de dagopvang ergens anders te organiseren. Na twee weken met veel plezier opvang regelen had het ook als gevolg dat we de overige gaten in (dag)opvang intensiever gingen aankaartten en voor gingen lobby’en.

Want er is zo lang over gepraat: weekendsluiting Wereldhuis – Diaconie ziet geen mogelijkheid tot 7 dagen openstellen – en de houding van de gemeente – ondanks nieuwe coalitie – levert ook geen directe openstelling op dagen waarop geen opvang voorhanden is; dus heeft ACR initiatief genomen om de zaterdagopvang op te zetten in de van Ostadestraat. Tegelijkertijd blijven we ons inzetten voor dagopvang georganiseerd door gemeente zelf (ook al is het tijdelijk) en dringen we aan op de realisatie van 24-uurs opvang – als overbrugging 24-uurs openstelling BBB’s – zoals in het coalitieakkoord is afgesproken.

Vanaf september 2018 dagopvang op de zaterdag: City Rights Saturday!