Contact

mail@amsterdamcityrights.org
Facebook: @amsterdamcityrights
Instagram: @amsterdamcityrights
#righttothecity #humanrightsforall #fearlesscities #printrights #freedomofmovement

Wij zijn Ahmed, Abdi, Peter, Zenaye, Hidaya, Annette, Savannah, Yusuf, Zabida en vele anderen. Wij zijn de oprichters van Amsterdam City Rights en willen bijdragen aan een inclusieve stad, waar we elkaar kennen, met elkaar in gesprek gaan en samen afspreken hoe we met elkaar omgaan, ongeacht of je papieren hebt of niet.

Amsterdam City Rights is opgericht in februari 2018 door leden van de cliëntenraden van de BBB Walborg en Schuitenhuis, IMWU Amsterdam, Wij Zijn Hier en betrokkenen bij Wereldhuis Amsterdam en Here to Support. ACR is gestart als de ‘activistische  satellietorganisatie’ van Wereldhuis Amsterdam en is tevens ontstaan vanuit een samenwerking met LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt),  als Basic Rights Team van Amsterdam.

We hebben een kantoor in Boost, Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam en ons team is actief op verschillende plekken. Eens per week vergaderen we: wat zijn de signalen, wat gaat goed en wat gaat niet goed? Hoe kan het beter?

Tijdens het City Rights Weekend, het laatste weekend van de maand ontmoeten we elkaar, organiseren we een evenement, eten we samen en nemen we de laatste stand van de stad door.

Wij onderschrijven de ‘Fearless City’ movement, steden waarin bewoners (zonder of met papieren) opkomen voor de rechten van (ongedocumenteerde) vluchtelingen en nieuwkomers. Waar nieuwe solidaire verbindingen ontstaan die los staan van het ‘Nation State’ gedachtegoed. Waar je status, het wel of niet hebben van de juiste papieren van ondergeschikt belang is.

Amsterdam City Rights signaleert, handelt en ontwikkelt innovatieve projecten die bijdragen aan de inclusieve stad. Samen met netwerken in andere steden in Nederland en Europa werken we toe naar een sterke belangenbehartigingsorganisatie – een Union – door, met en voor ongedocumenteerden. Geef het woord aan ongedocumenteerden zelf, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

We zijn actief op Facebook, website is er voor informatievoorziening