The Right to the City

Amsterdam City Rights ondersteunt initiatieven voor en door ongedocumenteerden in de stad.

Amsterdam City Rights:
• is een onafhankelijke denktank door en voor ongedocumenteerden en vluchtelingen in limbo;
• geeft ongedocumenteerden zelf het woord, faciliteert samenwerking tussen groepen onderling;
• biedt educatieve en ‘empowerment’ programma’s aan;
• komt op voor hun mensenrechten zoals het recht op onderdak, onderwijs, zelfontplooiing, kortom: voor het recht op een menswaardig bestaan;
• daagt de stad en al haar bewoners uit om initiatieven te ontwikkelen die verder reiken dan de kaders van de overheidsregelgeving;
• benadrukt de kracht van de stad in de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting met als doel een inclusieve, solidaire samenleving;
• signaleert en monitort knelpunten rondom de positie van ongedocumenteerden in de stad (lobbyt voor verbeteringen, zoals bijvoorbeeld opvang);
• analyseert, doet aanbevelingen en werkt de plannen uit met partnerorganisaties;
• is een samenwerking van bevlogen mensen waarbij het niet uitmaakt of je wel of geen papieren hebt;
• werkt samen met migranten-(zelf)organisaties, onderzoekers, juristen, kunstenaars, wetenschappers, belangenbehartigers en beleidsmakers (met of zonder papieren).

Het projectplan en de conceptontwikkeling van Amsterdam City Rights wordt verder vormgegeven en uitgewerkt met de (lief en dadige) ondersteuning van
Keizersgrachtkerk Amsterdam
Lutherse Diaconie Amsterdam
Protestantse Diaconie Amsterdam
Stichting Here to Support
Stichting LOS
Stichting ter Verbreiding der Waarheid
Particuliere vermogensfondsen

Mail naar Amsterdam City Rights: mail@amsterdamcityrights.org voor een gesprek of als je meer wilt weten over de impact van het project.

Iedereen die wil bijdragen; you are welcome!
Of wil je ons financieel ondersteunen? Dank!
Wij zijn een project van de Stichting Here to Support te Amsterdam
Bankrekening nr. NL25TRIO0197733506