Reader bij lezing Pim Fischer 22 januari 2024

Hoe is de uitsluiting van ongedocumenteerde mensen nu geregeld?

De uitsluiting van mensen zonder verblijfsrecht van voorzieningen is bij wet vastgelegd. De koppelingswet uit 1998. Om niet in strijd met de mensenrechten te komen is er wel recht op rechtshulp, medische zorg en onderwijs. Dat is ook zo in 1998 bepaald.

De overheid kan volstaan met het wijzen op de bestaande regelingen en hoeft zelf niets. Als er dan problemen zijn met de toegang tot zorg, onderwijs, rechtshulp, dan is dat niet het probleem van de overheid.

Hoe moeten wij ons opstellen tegenover die afbraak van voorzieningen, dat is het vraagstuk tijdens deze lezing.

Pim Fischer is advocaat. Al decennia zet hij zich in voor mensen die te maken hebben met uitsluiting, zoals mensen zonder de juiste verblijfsdocumenten of een verblijfsvergunning.

Meld je aan bij Gerhard Scholte
Lezing is in het Nederlands, en van 15.30 tot 17.30 in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 te Amsterdam.
Download de Reader