Overdag op straat

Zomer 2018. Het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie was de eerste twee weken van augustus dicht. Amsterdam City Rights hoorde dat sommige mensen het zwaar vonden om zestien dagen overdag op straat te moeten zwerven. Ze voelden zich onveilig, dus nam ons team de dagopvang tijdelijk over en zette een tent op in de tuin van de Protestantse Diaconie! Lees de Wereld Tent aankondiging na [pdf] / link naar het Facebook event.

De tweede week moesten we de tuin van de Protestantse Diaconie achter ons laten. Want water en w.c.’s waren de enige voorzieningen die in de tuin aan ongedocumenteerden geboden mochten worden. Er was geen overleg mogelijk met de directie; een rechtstreeks gesprek met ongedocumenteerden over hun zorgen was niet mogelijk; dus besloten we de dagopvang ergens anders te organiseren. En dat lukte, dankzij solidaire Amsterdammers en organisaties zoals Newest Art Organization, Plantage Dok, Ondertussen Amsterdam.

Na twee weken opvang regelen keken we terug. Het had als gevolg dat we de gaten in de (dag)opvang intensiever gingen aankaartten en er voor gingen lobby’en. Niemand op Straat!

Want er was al zo lang over gepraat!
– Weekendsluiting Wereldhuis
– Diaconie ziet geen mogelijkheid tot 7 dagen openstellen
– De houding van de gemeente
– Laat het over aan NGO’s ondanks nieuwe coalitie

Het leverde geen open deuren op. Er waren dagen waarop er geen dagopvang voorhanden was.

Dus namen we het initiatief om de zaterdagopvang op te zetten in de van Ostadestraat. Vanaf september 2018 dagopvang op de zaterdag: City Rights Saturday! We bleven ons inzetten voor dagopvang en drongen aan op de realisatie van 24-uurs opvang – als overbrugging 24-uurs openstelling BBB’s – zoals in het coalitieakkoord is afgesproken.

En dat lukte EINDELIJK in december 2018, met de kerst. Een 24 uurs cadeau.