Summer School

Augustus 2018
Tijdens het Basic Rights Festival 2017 werd door een groep mensen zonder papieren gesproken over het oprichten van een Union (vakbond/belangenbehartigingsorganisatie voor en door ongedocumenteerden). Deze union wil de positie van ongedocumenteerden in Nederland versterken door direct contact tussen ongedocumenteerden en beleidsmakers, lobby, kennisuitwisseling, signalering en empowerment. Dit jaar op 30 juni is weer het Basic Rigths Festival. Van 17 t/m 21 juli is het tijd voor verder verdieping tijdens de Summer School in Amsterdam, georganiseerd door Amsterdam City Rights.

Summerschool 2018 in Amsterdam = Oprichting Union
Tijdens de laatste dag van deze vierdaagse summerschool zal de Undocumented Union officieel worden opgericht. In de eerste dagen zal door ongedocumenteerden uit het hele land gewerkt worden aan de oprichting en een plan voor het eerste jaar van de Union. Wat zijn de eerste doelen? Met wie willen we samen werken en waarom? Wie praat met ons, of namens ons? Hoe beslissen we gezamenlijk? Hoe communiceren we met elkaar? Hoe vaak komen we samen? Deze organisatorische sessies worden afgewisseld door inspirerende sprekers en workshops over samenwerking, zelforganisatie, politieke beïnvloeding en besluitvorming door het Stroomversnellers Collectief.

Oprichting lokale City Teams: wat ging er aan vooraf?
Na het Basic Rights Festival eind juni 2017 zijn als pilot voor de Union kleine teams uit Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam met veel succes al vier maal bij elkaar gekomen. Deze teams bestonden uit mensen met en zonder papieren. Tijdens deze sessies zijn ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke leermomenten georganiseerd op het gebied van lobby, retoriek en gemeentepolitiek.

Komende maanden worden in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven lokale City Teams opgezet, aangezien iedere stad anders is, qua politiek, bestaande netwerken, voorzieningen, actieve organisaties en dynamiek. De lokale teams bestaan uit mensen zonder en met verblijfsvergunning. Het Amsterdamse City Rights Team heeft al een vliegende start gemaakt in 2018. Met een talkshow met politici twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, meerdere brieven naar en gesprekken met politici en beleidsmakers, en een Basic Rights Markt in het Wereldhuis Amsterdam in april om het recht op werk aan te kaarten.

Er zijn grote plannen voor een aantal denktank bijeenkomsten om mensenrechten in Amsterdam voorop te stellen. In het Summerschool programma is tijd gereserveerd om het de City rights teams in andere steden te ondersteunen om ook in de individuele steden krachtige teams met initiatief op te zetten. Vanuit de Union worden de stedenteams geco├Ârdineerd en ondersteund.

Summerschool = Community opbouwen = Belangenbehartiging voor en door ongedocumenteerden