Onderzoek: ruimte voor ongedocumenteerden

Augustus 2018. De afgelopen maanden hebben Annette Kouwenhoven, Savannah Koolen, Zabida Alnour, Hanna Bekure, Peter Silva en Abdi Hakim van Amsterdam City Rights (Denktank voor inclusieve projecten voor en door ongedocumenteerden) in verschillende samenstellingen oriënterende gesprekken gehad over vernieuwende opvangmodellen. Amsterdam City Rights ziet ‘adequate shelter’ als een mensenrecht. Hieraan geven we prioriteit.

“Vanaf de straat kan je niet aan je toekomst werken”

Naast onze lobby – advocacy – voor een Bed-Bad-Brood met Begeleiding (meer bieden dan nachtopvang) loopt er een praktijkonderzoek of er een netwerk van particuliere opvangadressen voor ongedocumenteerden opgezet kan worden – wellicht landelijk en met ondersteuning van één centraal team en/of organisatie – maar nu vooralsnog met een aantal adressen in Amsterdam, via kerken en Amsterdammers.
Dit praktijk onderzoek is eigenlijk uit acute opvangnood voortgekomen; omdat we vaak voor vrouwen met kinderen opvang moesten zoeken, zeer ad hoc en stressvol voor alle betrokkenen. Gemeente – GGD – verwijst door naar de Gezinsopvanglocaties van het Rijk en geeft zo maatschappelijke organisaties geen tijd om e.e.a. juridisch, maatschappelijk, medisch uit te zoeken.

Ook zijn er gesprekken geweest met vastgoed adviseurs over maatschappelijk pandbeheer, over de doorontwikkeling van een ‘Vluchtmaatmodel'[zie link >]’; dat naast (woon)opvang ook werkplekken voor (on)gedocumenteerden, multifunctioneel inzetbare ruimtes, slaapplekken voor kortdurende opvang met begeleiding biedt (bed&breakfast). Om zo lokale NGO’s te ontlasten in de zoektocht naar ‘acute, veilige opvang’.

Wilt u ruimte meedenken en op de hoogte blijven? Vul dan dit formulier in >>>>.