Contact

mail@amsterdamcityrights.org
Facebook: @amsterdamcityrights
Instagram: @amsterdamcityrights
#righttothecity #humanrightsforall #fearlesscities #printrights #freedomofmovement

Wij zijn Ahmed, Abdi, Peter, Faisol, Zenaye, Hidaya, Annette, Savannah, Haitham, Yusuf, Zabida en vele anderen. Wij zijn de oprichters van Amsterdam City Rights en willen bijdragen aan een inclusieve stad, waar we elkaar kennen, met elkaar in gesprek gaan en samen afspreken hoe we met elkaar omgaan, ongeacht of je papieren hebt of niet.

Amsterdam City Rights is opgericht in februari 2018, door leden van de cliëntenraden van de BBB Walborg en Schuitenhuis, IMWU Amsterdam, Wij Zijn Hier en de mensen van Wereldhuis Amsterdam en Stichting Here to Support. ACR is gestart als de ‘activistische  satellietorganisatie’ van Wereldhuis Amsterdam en als Basic Rights Team van Amsterdam, om ongedocumenteerde mensen te informeren over hun rechten.

We hebben een kantoor in Oost, Afrikanerplein 1 in Amsterdam en ons team is actief op verschillende plekken. Eens per week vergaderen we, woensdag van 18.00 tot 19.00 NB via Zoom op dit moment mail naar ons voor de link: wat zijn de signalen, wat gaat goed en wat gaat niet goed? Hoe kan het beter?

Wij onderschrijven de ‘Fearless City’ movement, steden waarin bewoners (zonder of met papieren) opkomen voor de rechten van (ongedocumenteerde) vluchtelingen en nieuwkomers. Waar nieuwe solidaire verbindingen ontstaan die los staan van het ‘Nation State’ gedachtegoed. Waar je status, het wel of niet hebben van de juiste papieren van ondergeschikt belang is.

Amsterdam City Rights signaleert, handelt en ontwikkelt innovatieve projecten die bijdragen aan de inclusieve stad. Samen met netwerken in andere steden in Nederland en Europa werken we toe naar een sterke belangenbehartigingsorganisatie – een Union – door, met en voor ongedocumenteerden. Geef het woord aan ongedocumenteerden zelf, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Amsterdam City Rights wordt ondersteund door stichting Here to Support. Als je financieel wilt bijdragen aan ons initiatief, dank alvast!

We zijn actief op Facebook, website is er voor informatievoorziening