Human Rights in the City

The Right to the City

Amsterdam City Rights is een coalitie die bestaat uit betrokken burgers en stichtingen en ondersteunt initiatieven voor en door ongedocumenteerden in de stad.  Wij zijn het lokale ‘Basic Rights Team‘, en we gaan voor meer dan basisrechten.

Amsterdam City Rights:
•  geeft informatie over de rechten van ongedocumenteerden, aan de stad, op locaties, op straat en via de page your rights (English).
• is een onafhankelijke denk&doetank door en voor ongedocumenteerden en vluchtelingen in limbo;
• geeft ongedocumenteerden zelf het woord, wil samenwerkingen tussen groepen onderling faciliteren;
• organiseert evenementen en biedt selfempowerment programma’s aan;
• komt op voor fundamentele rechten zoals het recht op huisvesting, onderwijs, werk, gezondheidszorg, creativiteit, zelfontplooiing, kortom: voor het recht op een menswaardig bestaan;
• daagt de stad en al haar bewoners uit om initiatieven te ontwikkelen die verder reiken dan de kaders van de overheidsregelgeving;
• benadrukt de kracht van de stad in de strijd tegen ongelijkheid en uitsluiting met als doel een inclusieve, solidaire samenleving;
• signaleert en monitort knelpunten rondom de positie van ongedocumenteerden in de stad (lobbyt voor verbeteringen, zoals bijvoorbeeld opvang);
• analyseert, doet aanbevelingen en werkt de plannen uit met partnerorganisaties;
• is een samenwerking van bevlogen mensen waarbij het niet uitmaakt of je wel of geen papieren hebt;
• is een coalitie van migranten-(zelf)organisaties, onderzoekers, juristen, kunstenaars, wetenschappers, belangenbehartigers en beleidsmakers (met of zonder papieren);
• ontwikkelt en werkt constant nieuwe initiatieven uit, stond aan de basis van Stichting Artikel 8 EVRM, Code Rood Netwerk, GelagKamerOverleg, Dublin Brothers, Amsterdak, de Amsterdam City Rights App, City Rights Radio, PrintRights, Stichting Right to Create, CoCreative Agency, the Access to healthcare committee i.c.w. the Vrije Universiteit.

Sinds eind 2019 werken we aan een Europees project met andere grassrootorganisaties uit Zweden, Spanje, Duitsland, Italië en Denemarken (en Griekenland). We gaan een toolkit ontwikkelen voor beleidsmakers, voor burgers zonder en met papieren om zo de inclusieve stad te realiseren voor de meest gemarginaliseerde groepen die er in Europa zijn. Deze toolkit is gebaseerd op onze Europese ‘Best Practices’. Zie het op City Rights United.

Sinds 2022 zijn we onderdeel van de Amsterdamse Samen tegen Racisme alliantie.

Daarnaast zien we de lokale urgentie en noodzaak voor verbeteringen in transparante, eerlijke informatievoorziening voor ongedocumenteerden in Amsterdam. Er zijn meer dan 80 organisaties in de stad, hoe vind je je weg hier.  Als je ons signalerings- en informatieteam (een team dat bestaat uit mensen zonder en met papieren) wil versterken stuur dan een mail naar signal@amsterdamcityrights.org

Penvoerder van de Amsterdam City Rights coalitie is Stichting Here to Support.
Het idee en de ontwikkeling van Amsterdam City Rights wordt sinds begin 2018 ondersteund door deze (lief en dadige) betrokkenen:
Keizersgrachtkerk Amsterdam
Lutherse Diaconie Amsterdam
Protestantse Diaconie Amsterdam
Stichting Here to Support
Stichting LOS
Stichting ter Verbreiding der Waarheid
Stichting Democratie en Media
BAK Basis Actuele Kunst
Wijdoenmee.nu

En natuurlijk het team zelf en de particuliere vermogensfondsen, donateurs en betrokkenen!

Mail naar Amsterdam City Rights: mail@amsterdamcityrights.org voor een gesprek of als je meer wilt weten over de impact en huidige ontwikkelingen.

Iedereen die wil bijdragen; thank you, you are welcome!
Of wil je ons financieel ondersteunen? Veel dank en dan kan je overmaken naar
Stichting Here to Support te Amsterdam
Bankrekening nr. NL25TRIO0197733506
o.v.v. Amsterdam City Rights
De stichting heeft een ANBI status.